İşitme Cihazları Hakkında Temel Bilgiler

İşitme Cihazı:İşitmeyi tedavi yoluyla düzeltme olanağı kalmadığı zaman kullanılan ve protezle işitme kazancı sağlamayı amaçlayan cihazlara "İşitme Cihazı" adı verilir.

 

İşitme cihazı uygulama aşamaları;

•       Uygun işitme cihazının seçimi

•       Uygun işitme cihazının temin edilmesi

•       Uygun kulak kalıbının yapılması

•       Seçilen işitme cihazının hastaya uyarlanması

•       Cihaz kullanırken yapılması gerekenlerin gözden geçirilmesi Doğru işitme cihazı;

•       Hastanın rahat duyabileceği ses şiddetinde olmalı,

•       Aşırı amplifikasyon sağlamamalı,

•       Karşılıklı konuşmalarda iletişim becerilerini düzeltmeli,

•       Cihazsız olduğundan daha iyi bir işitme sağlamalı,

•       İşitme cihazında modifikasyona izin vermelidir. İşitme cihazı seçmede göz önünde bulundurulacak faktörler;

•       İşitme kaybının tipi, derecesi, şekli

•       Konuşmayı tanıma eşiği, ayırtetme yüzdesi

•       Dinamik ranj

•       İşitme kaybının başladığı yaş

•       İşitme cihazı tecrübesi olup olmadığı

•       Kullanıcının genel tutumu

•       Yaşı

•       Dış kulak yolu ve dış kulağın şekli

•       Kişinin işi, sosyal yaşantısı, mental kapasitesi, becerileri,  motivasyonu, kişiliği

•       Kozmetik durumlar

•       Fiyat